Kornknarr
Nattskärra
Kustlabb
Fjällabb
Storskarv
Skräntärna
Havstrut dödade en Skedand
Silltrut
Sivertärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Korp
Kråka
Dvärgmås
Tobisgrissla