Ringtrast
Koltrast
Dubbeltrast
Rödvingetrast

Björktrast

Taltrast
Större hackspett
Gröngöling
Vitryggig hackspett