Azurmes
Rosenfink
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Gråsiska
Grönsiska
Domherre
Steglits
Stjärtmes
Tofsmes
Talgoxe

Svartmes

Bergfink
Stenknäck
Hämpling