Stjärtand
Smålom
Salskrake
Smådopping
Storlom
Gråhakedopping
Skäggdopping
Kricka
Skedand
Snatterand
Småskrake
Ejder
Knipa
Bläsand
Bergand
Rörhöna
Brunand
Alfågel