Azurmes
Biätare
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Taigablåstjärt
Citronärla
Mindre flugsnappare
Törnsångare
Gärdsmyg
Stjärtmes
Gök
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Domherre
Steglits
Halsbandsflugsnappare
Höksångare
Gulärla
Ringtrast
Berglärka
Gröngöling
Lavskrika
Blåhake
Göktyta
Ortolansparv
Ringduva

Turturduva.

Trädkrypare
Rödvingetrast
Gråsiska
Större hackspett
Gulsparv
Nötskrika
Ladusvala
Ängspiplärka
Snösparv
Kungsfågel
Större korsnäbb
Sidensvans
Turkduva
Törnskata
Törnsångare
Brandkronad kungsfågel
Lövsångare
Sånglärka