Azurmes
Biätare
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Taigablåstjärt
Citronärla
Mindre flugsnappare
Gärdsmyg
Stjärtmes
Gök
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Domherre
Steglits
Halsbandsflugsnappare
Höksångare
Gulärla
Berglärka
Gröngöling
Lavskrika
Blåhake
Göktyta
Tofsmes
Näktergal