Ortolansparv
Ringduva

Turturduva.

Trädkrypare
Ringtrast
Dubbeltrast
Rödvingetrast

Björktrast

Taltrast
Gråsiska
Större hackspett
Gulsparv
Nötskrika
Ladusvala
Ängspiplärka
Snösparv
Kungsfågel
Större korsnäbb
Sidensvans
Turkduva
Skogsduva
Varfågel
Törnskata
Törnsångare
Brandkronad kungsfågel
Lövsångare
Sånglärka
Bergfink
Svartmes
Stenknäck
Lappsparv
Svarthätta
Dvärgsparv
Vitryggig hackspett