Prärielöpare
Skärsnäppa
Mosnäppa
Gluttsnäppa
Rödspov
Grönbena
Småspov
Kärrsnäppa
Skärfläcka
Enkelbeckasin
Kustpipare
Myrspov
Storspov
Strandskata
Dvärgbeckasin
Brushane
Vattenrall
Morkulla
Större strandpipare
Skogssnäppa
Rödbena
Tofsvipa
Roskarl
Ljungpipare
Svartbent strandpipare