Svart kråka

Korp

Råka

Kråka

Nötskrika

Lavskrika

Spetsstjärtad duva

Turturduva

Turkduva

Ringduva

Skogsduva

Gök

Göktyta