Biätare
Taigablåstjärt
Citronärla
Forsärla
Gulärla
Gärdsmyg
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Mindre flugsnappare

Grå flugsnappare

Blåhake
Näktergal