Jaktfalk
Havsörn

Ormvråk

Tallbit
Strömstare
Enkelbeckasin
Duvhök
Pilgrimsfalk
Kungsfiskare
Sparvhök
Gröngöling
Dovhjort
Skäggdopping
Knubbsäl