Aftonfalk

Mindre korsnäbb

Stjärtmes

Rördrom

Duvhök med byte,Bläsand

Tundrasädgås

Ägretthäger

Stenfalk

Ormvråk

Havsörn

Havsörn med byte,Skedand hona

Ljusbukig prutgås

Ängshök (ungfågel)

Jaktfalk med byte Ejder hona

Ängshök

Rapphöna

Hornuggla

Räv

Dvärgkanadagås x vitkindad gås

Gök

Biätare

Rostgumpsvala

Skräntärna

Aftonfalk

Brushane

Jaktfalk

Steglits

Svarthuvad gulärla

Svart kråka

Dovhjort