Havsörn
Eremitibis
Skärsnäppa
Älg
Turturduva

Kohäger

Fjällvråk
Aftonfalk
Ängshök
Gök
Brun kärrhök
Göktyta
Havsörn
Duvhök
Sparvhök

Gråsäl

Aftonstjärna

Tjockfot

Röd glada

Härfågel

Tjäder

Praktejder