Alförrädare

Strömstare

Sibirisk piplärka

Räv

Havsörn

Svalde hela benet från en storskarv

Större skrikörn

Ormvråk

Varfågel

Alförrädare

Bläsgås

Aftonfalk

Röd glada

Stenfalk

Fjällvråk

Ormvråk

Tornfalk

Dovhjort

Gråhakedopping

Röd glada

Smådopping

Steglits

Kungsörn

Nattskärra

Årta

Kornsparv

Vattenrall

Spillkråka