Ängshök

Aftonstjärna

Tjockfot

Kornsparv

Röd glada

Härfågel

Tjäder

Älg

Skärfläcka

Fasan

Orre

Tobisgrissla

Röd glada

Tornfalk

Praktejder

Rapphöna

Storspov

Sydlig kärrsnäppa

Sidensvans

Havsörn

Havsörn 21 år gammal

Stjärtand

Kricka

Ormvråk

Blå kärrhök

Tofsvipa

Snösparv

Alförrädare

Strömstare

Räv