Räv

Dvärgkanadagås x vitkindad gås

Kornsparv

Kärrsnäppa

Gök

Biätare

Rådjur

Rostgumpsvala

Gröngöling

Rapphöna

Skräntärna

Hornuggla

Aftonfalk

Silvertärna

Svart rödstjärt

Havsörn

Brushane

Jaktfalk

Rapphöna

Ängshök

Svarthuvad gulärla

Svart kråka

Ljungpipare

Brun glada

Dovhjort

Ormvråk

Kricka

Ringtrast

Mink

Gransångare

Skedand