Aftonfalk

Stenfalk

Röd glada

Steglits

Havsörn

Tornfalk

Dovhjort

Brun glada

Sälgskimmerfjäril

Amiral

Citronfjäril

Gråhakedopping

Skogssnäppa

Röd glada

Smådopping

Kungsörn

Vit skogslilja

Brudsporre

Backsippa

Nattskärra

Biätare

Årta

Kornsparv

Vattenrall

Spillkråka

Orre

Svarthakad buskskvätta

Alfågel