Jaktfalk med byte Ejder hona

Ängshök

Rapphöna

Hornuggla

Räv

Dvärgkanadagås x vitkindad gås

Gök

Biätare

Rådjur

Rostgumpsvala

Gröngöling

Rapphöna

Skräntärna

Aftonfalk

Brushane

Jaktfalk

Steglits

Svarthuvad gulärla

Svart kråka

Ljungpipare

Brun glada

Dovhjort

Kricka

Ringtrast

Mink