Duvhök med byte,Bläsand

Havsörn med byte,Skedand hona

Havsörn

Härfågel

Tundrasädgås

Bläsgås

Ägretthäger

Stenfalk

Ormvråk

Havsörn

Ljusbukig prutgås

Havsörn

Tornfalk

Ängshök (ungfågel)

Brun kärrhök

Jaktfalk med byte Ejder hona

Ängshök

Rapphöna

Hornuggla

Räv

Dvärgkanadagås x vitkindad gås

Gök

Biätare

Rådjur

Rostgumpsvala

Gröngöling

Skräntärna

Aftonfalk

Brushane

Jaktfalk

Steglits

Svarthuvad gulärla

Svart kråka

Ljungpipare

Brun glada

Dovhjort

Kricka

Ringtrast

Mink