Prärielöpare
Skärsnäppa
Mosnäppa
Gluttsnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Kärrsnäppa
Skärfläcka
Kustpipare
Strandskata
Brushane
Morkulla
Skogssnäppa

Spovsnäppa

Rödbena
Tofsvipa
Roskarl

Småsnäppa

Ljungpipare
Större strandpipare
Mindre strandpipare
Svartbent strandpipare