Prärielöpare
Sandlöpare
Kustsnäppa
Skärsnäppa
Mosnäppa
Gluttsnäppa
Grönbena
Drillsnäppa

Sydlig kärrsnäppa

Kärrsnäppa
Skärfläcka
Kustpipare
Strandskata
Brushane
Morkulla
Skogssnäppa

Spovsnäppa

Rödbena
Tofsvipa
Roskarl

Småsnäppa

Fjällpipare
Ljungpipare
Större strandpipare
Mindre strandpipare
Svartbent strandpipare