Kornknarr

Vattenrall

Rörhöna

Nattskärra
Storskarv
Tobisgrissla
Stare