Kornknarr

Vattenrall

Rörhöna

Nattskärra
Storskarv
Havssula
Tobisgrissla
Stare