Duvhök

Med byte prutgås

Med byte bläsand

Sparvhök

Med byte ringduva

Med byte sädesärla