Sälgskimmerfjäril

Citronfjäril

Vinbärsfuks

Rapsfjäril

Amiral

Sorgmantel

Skogspärlemorfjäril

Kålfjäril