Kustlabb
Fjällabb
Havstrut dödade en Skedand
Silltrut

Gråtrut

Skrattmås

Fiskmås

Dvärgmås

Småtärna

Skräntärna
Sivertärna
Kentsk tärna
Fisktärna