Ringtrast
Koltrast
Dubbeltrast
Rödvingetrast

Björktrast

Taltrast